Projektityöntekijästä konsultiksi

Ville Vilkko työskentelee Atealla lähituen tehtävissä IT-Specialistina. Ville työllistyi Atealle alun perin yksittäiseen projektiin, mutta on viihtynyt Atealla mielenkiintoisissa työtehtävissä jo seitsemän vuoden ajan.

Vuonna 2011 Barona resursoi Atealle laajaan Windows-projektiin neljän hengen tiimin, johon myös Ville tuli valituksi hakemuksensa pohjalta. Vaikka Atea oli tuolloin tunnettu yhtenä Euroopan suurimmista laitemyyjistä, ei yritys ollut Villelle entuudestaan tuttu. Menestyksekkäästi suoritetun projektin myötä Villelle ja muille projektissa työskennelleille tarjottiin toista pidempiaikaista työsopimusta lähituen tehtävien parista. Yksi heistä siirtyi myös melko pian tiiminvetäjän tehtäviin. Ura lähtikin kaikilla projektissa työskennelleillä henkilöillä mukavasti kiitoon Atealla.

JATKUVA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN INNOSTAA  

Kysyttäessä Villeltä mikä on parasta Atealla työskentelyssä, hän vastaa jatkuvat kehitysmahdollisuudet sekä uuden oppiminen. Ville on suorittanut työnsä ohella oppisopimuksella datanomin tutkinnon. Lisäksi jo työsuhteen alusta pitäen hän on päässyt kouluttautumaan muun muassa Microsoftin oppimateriaalien avulla ja myöhemmin suorittamaan erilaisia sertifiointeja. Atealla halutaan varmistaa henkilöstön osaaminen sekä tarjottavien IT-palveluiden laadukkuus, minkä vuoksi myös työntekijöiden henkilökohtaiseen kehittymiseen ja osaamisen ylläpitoon panostetaan paljon. Oman osaamisen kehittäminen ja erilaisille kursseille osallistuminen on jatkunut Villellä tähän päivään saakka ja uusiakin koulutuksia on luvassa.

”Jos vaan itse haluaa kehittää osaamistaan, on täällä mahdollista kasvaa yrityksen sisällä uusiin rooleihin.”

Ville pitää työssään erityisesti siitä, että hän saa tehdä töitä vapaasti ja kehittää itselleen parhaat tavat työskennellä. Vaikuttamismahdollisuudet ovat erittäin hyvät - mikäli löytää parempia tapoja tehdä asioita, niitä voi viedä eteenpäin ja usein niiden näkeekin toteutuvan käytännössä.

BARONAN KAUTTA TYÖURA ALKUUN ATEALLA

Villen varsinaisena työnantajana toimi alkuun Barona. ”Pystyn suosittelemaan Baronan kautta työllistymistä, sillä Barona hoiti aikanaan kaiken hyvin ja ajallaan. Lisäksi pääsin itse hyvään yritykseen töihin 1,5 vuodeksi, jonka jälkeen minut vakinaistettiin Atean omille kirjoille.” Baronan kautta työskennellessä Ville koki myös aina olleensa yksi Atealaisista.

Ville kannustaa työllistymään lähituen tehtäviin Atealle, sillä se on mielenkiintoinen tehtävänkuva sekä toimii hyvänä ponnahduslautana myös muihin IT-tehtäviin yrityksen sisällä. Atealla on paljon pitkään lähituessa työskennelleitä IT-alan asiantuntijoita eikä ihme, sillä yritys panostaa kovasti työntekijöihinsä ja heidän osaamisensa kehittämiseen – tämän vuoksi Ville ei näe mitään tarvetta vaihtaa yritystä. ”Viihdyn täällä yhä todella hyvin.” Syksyllä Villellä koittaakin uudet vastuut. Hän etenee silloin Atean sisällä pilvipalveluiden konsultiksi.

Aiheet: Työntekijätarina tech

Kirjoittanut:

Ville Vilkko

Uusimmat kirjoitukset